TOD'S

레이스업 슈즈

$345.00

라미네이트 효과, 장식 부착 없음, 솔리드 컬러, 라운드 토, 스퀘어 힐, 가죽 안감, 고무 밑창, 동물성 비섬유 자재 함유

  • 플래티넘
  • 36EU, 37EU, 37.5EU, 38EU, 39EU, 39.5EU, 40EU

YOU MIGHT ALSO LIKE

BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX
BUY AT YOOX