GUCCI

ARLI小号刺绣单肩包

$14,800.00

这款黑色Arli小号刺绣单肩包来自Gucci。设计细节:可调肩带、正面有翻盖、GG交扣标志、刺绣花卉图案设计、内置拉链口袋。

  • No Size

YOU MIGHT ALSO LIKE

BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH